Zespół

Specjaliści z zakresu wielu dziedzin prawa

Tomasz Sułkowski

Właściciel Kancelarii. Prawnik z ponad dwunastoletnim doświadczeniem. W swojej pracy zajmuje się między innymi tworzeniem umów i doradztwem kontraktowym. Lubi działać na rzecz tworzenia bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających. Doradza jak bezpiecznie prowadzić przedsiębiorstwo poprzez świadome działanie na odpowiednio przygotowanych umowach. Ponadto doradza, jak działać świadomie zgodnie z treścią podpisanej umowy oraz jak radzić sobie z zapisami niekorzystnymi lub często bezskutecznymi – tam gdzie nie da się zmienić lub negocjować treści umowy (zamówienia publiczne). Co więcej, skutecznie broni przedsiębiorców przed karami umownymi. Na co dzień wspiera przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu.

Marcelina Sułkowska

Prawnik z dziesięcioletnim doświadczeniem. W swojej pracy kieruje się zasadą: „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Zasada ta sprawdza się doskonale w przypadku przedsiębiorców – podmiotów gospodarczych, które obsługuje. Dobra umowa, odpowiednie negocjacje czy właściwe prowadzenie dokumentacji to zdecydowanie znacznie więcej niż „połowa sukcesu”. Dlatego na bieżąco skupia się na tworzeniu bezpiecznych i korzystnych dla Klientów umów, które pozwalają na skuteczne egzekwowanie obowiązków od kontrahentów. Prowadzi szeroko pojętą dokumentację dla deweloperów oraz firm z branży budowlanej i wykonawczej. Dodatkowo skutecznie wspiera Klientów w bezpiecznym prowadzeniu wszelkiego rodzaju inwestycji. Służy kompleksową pomocą również w obszarze, który niejednemu spędza sen z powiek – czyli RODO.

PO GODZINACH:

Prywatnie stawia na stały rozwój. Pasjonują ją dalekie podróże oraz kuchnia śródziemnomorska.

Marek Mężyk

Specjalista ds. zamówień publicznych. Z Kancelarią jest związany od samego początku. Czynnie uczestniczył w jej tworzeniu oraz późniejszym rozwoju. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie budowlanym, prawie zamówień publicznych, a także tematyce związanej z nieruchomościami. Współpracując z naszymi klientami odnosi liczne sukcesy m.in. skutecznie negocjując korzystne warunki umowne, przedłużając terminy realizacji, czy też unikając naliczania kar umownych.

W Kancelarii zajmuje się wsparciem działań prawnych oraz windykacyjnych. Doradza w sprawach związanych z realizowanymi inwestycjami budowlanymi, a także zamówieniami publicznymi. Jego działania pomagają naszym klientom zaoszczędzić cenny czas oraz kapitał, angażowany w przedsięwzięcia budowlane. Ponadto odpowiada za wizerunek Kancelarii na zewnętrz, a także za relacje z obecnymi oraz potencjalnymi Klientami.

PO GODZINACH:

W życiu prywatnym spełnia się w roli szczęśliwego męża oraz zaangażowanego ojca. W wolnych chwilach odpręża się słuchając muzyki rockowo-bluesowej. Ponadto lubuje się w śląskiej gwarze i jak sam twierdzi – „umie się z kożdym dogodać”.

Katarzyna Domagała

Specjalista ds. zamówień publicznych. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, a także tematyce związanej z realizacją umów o roboty budowlane. Zajmuje się głównie doradztwem w zakresie zamówień publicznych, w tym analizą dokumentacji przetargowej. Ponadto skutecznie prowadzi windykacje dla klientów Kancelarii, pomagając im w odzyskaniu należności od zalegających kontrahentów. Dodatkowo zajmuje się szeroko pojętym marketingiem oraz aktywnie działa w mediach społecznościowych Kancelarii.

PO GODZINACH:

Uwielbia muzykę z okresu latach 70,80 oraz 90-tych. Uczęszcza na zajęcia fitness, a czas wolny lubi spędzać w otoczeniu najbliższych przyjaciół.

Maria Wadielac

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze inwestycji deweloperskich. Dodatkowo prowadzi sprawy w zakresie prawa cywilnego, prawa budowlanego, w tematyce obrotu nieruchomościami oraz tematyce związanej z ochroną zabytków. Posiada bardzo dużą wiedzę i doświadczenie z zakresu RODO.

W Kancelarii zajmuje się między innymi weryfikowaniem umów o roboty budowlane oraz umów deweloperskich. Wspiera klientów w trakcie procesu inwestycyjnego. Egzekwuje kary umowne, przedłuża terminy realizacji inwestycji. Sporządza pisma w kwestiach odszkodowawczych do ubezpieczycieli. Kompleksowo wdraża RODO i czuwa nad jego prawidłową realizacją. Jej praca pozwala naszym klientom na minimalizowanie szeroko pojętego ryzyka, a jej działania wspierają przedsiębiorców w każdym aspekcie prowadzonej działalności. 

PO GODZINACH:

Interesuję się malarstwem europejskim II poł. XIX w. i II poł. XX w. oraz polską literaturą okresu awangardy krakowskiej. Chętnie czyta poezję Juliana Przybosia. W wolnych chwilach rozwija pasję związaną z ochroną i opieką nad zabytkami.

Celina Pietryga

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy, prawie budowlanym, a także szeroko pojętym temacie umów.

Posiada duże doświadczenie w wyżej wymienionych zakresach. W swojej praktyce dąży do tego, aby wszyscy klienci zgłaszający się do Kancelarii z prośbą o pomoc, zostali otoczeni należytą opieką. Do każdego Klienta podchodzi w sposób indywidualny, dokładając należytej staranności do realizowanych przez siebie zadań. Powyższe wynika z faktu, iż swoją pracę postrzega tylko, jako obowiązek, ale także jako przyjemność, co sprawia, że wciąż chętnie się rozwija i stale poszerza swoje kompetencje zawodowe.

PO GODZINACH:

Uwielbia góry, stąd też każdą wolna chwilę spędza na łonie natury. Jej pasją są wycieczki górskie, zarówno te małe jak i duże. Ponadto jest pasjonatką powieści kryminalnych.

Barbara Kozioł

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie spółek handlowych oraz prawie gospodarczym. Posiada dużą wiedzę z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, oraz prawa pracy. W kancelarii zajmuje się bieżącym doradztwem w zakresie prawa handlowego oraz prawa gospodarczego. Sporządza i opiniuje umowy gospodarcze zabezpieczając przy tym interesy klienta. Doradza w zakresie struktury i funkcjonowania spółek handlowych, przeprowadza procesy reorganizacji spółek wraz ze sporządzaniem kompleksowej dokumentacji korporacyjnej. Zajmuje się przygotowywaniem dokumentów wprowadzających zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.

PO GODZINACH:

Na co dzień aktywnie spędza czas uprawiając liczne sporty. Jej pasją jest podróżowanie zarówno po kraju, jak i po Świecie oraz poznawanie odmienności kulturowych. Uwielbia tańczyć, a wolny czas spędza w towarzystwie przyjaciół.

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kpgsulkowski.pl(zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych: KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGOI BUDOWLANEGO TOMASZ SUŁKOWSKI (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: sekretariat@kpgsulkowski.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…